Биоразнообразието и ресторант Вила Марциана – Варна

Биоранообразието в рамките на политиката на фондацията Slow Food

Биоразнообразието е често употребявано понятие и именно поради тази причина има различни тълкувания, свързани с него. Водеща за екипа на ресторант Вила Марциана е концепцията на фондацията Slow Food.
Тя подпомага проекти за опазването на традициите при отглеждането на определени видове и идентичността на различните продукти.
Стартирани са проекти по целия свят. От една страна те допринасят за развитието на регионите, в които се намират, а от друга – служат като отличен пример за устойчиво развитие.

Фондация „Президия”

Фондация „Президия” е организацията, набираща и разпределяща средствата по проектите за опазването на Био Разнообразието. Ежедневно екипът на ресторант Вила Марциана се информира за най-новите практики и ги прилага. Целева група за подкрепа на фондацията са производителите в малки селски дворове. Там животните и растенията се отглеждат по традиционен начин и без вредни химикали. Продуктите не са генно модифицирани. Това помага за опазването на специфични сортове и разновидности.
Подобно отношение към био-разнообразието е и в основата на философията на качество на ресторант Вила Марциана – Варна. Тук голяма част от продуктите се закупуват именно от местните жители. В Падина все още има къщи, в които съжителстват много поколения. Баби и дядовци предават уменията си на деца и внуци. Може да се каже, че все още продуктите са запазили своя традиционен характер.
Изкупувайки суровини именно от местните жители, екипът на ресторант Вила Марциана – Варна стимулира тяхното производство.
Има над 400 „Президия” проекти по света, търсещи същото качество както екипът тук.

Арката на вкуса и достойните за нея продукти от България

Както и фондацията, така и екипът на ресторант Вила Марциана работи усърдно над това да открива нови и нови суровини и да описва и окачествява техните специфични характеристики. Процесът е бавен, защото опазването на продуктите и техния индивидуален характер е трудна и много отговорна задача. Това показва опитът на ресторант Вила Марциана – Варна.
Задачата на фондацията „Президия” е да вписва уникални продукти от целия свят. Екипът тук е концентриран над родните, балкански суровини. До сега с включени около 1100 продукта от 50 страни.

Индивидуалният вкус на празниците до Варна

Ресторант Вила Марциана е специализиран в това да превръща всеки повод в уникално събитие. Тази задача има различни измерения, едно от които е незабравимия и индивидуален вкус. Той може да бъда постигнат само на базата на продукти, произведени съобразни принципите за опазване на био-разнообразието. Дори и да оставите всички други преобразяващи се детайли на страна, самото меню отразява най-добрите качества на конкретните сезон и година и за това е всеки път различно. Само качеството остава консеквентно на най-високо ниво.

Запитване 05102 3012 Философия на качество на ресторант Вила Марциана - Варна