Движението „Slow fish” и ресторантите на Варна

Кампанията за опознаване на океаните на движението Slow Food

Много хора имат само бегли познания за подводните ресурси. До голяма степен това се дължи на тяхната трудна достъпност. Без специални умения и екипировка на практика е невъзможно да се влезе в директен контакт с подводния свят. Следствие от тези обстоятелства е и незнанието, а от него – трудното разбиране за проблемите на океана.

Информирани потребители

Неинформиран консуматор трудно избира правилната от екологична гледна точка риба. Закупувайки застрашен или по несъобразен начин уловен морски вид, купувачът допринася несъзнателно за унищожаването му. В дългосрочен план съответният вид риба няма да е достъпен и за продажба, или ще бъде произвеждан в изкуствени условия. Това ще се отрази негативно на вкусовите му качества. Екипът на ресторант Вила Марциана Варна се ангажира с опазването на този така важен ресурс в интерес на своята дейност и на клиентите си. Това е една от основните форми, под които той изпълнява и своята социална отговорност. Поради тази причина екипът би искал чрез тази и други свои статии да допринесе за по-доброто разбиране на тематиката. 

Морето на насладата за Вашия празник до Варна в ресторант Вила Марциана

Екипът на ресторант Вила Марциана подбира внимателно видовете риба, които предлага. Това става в съответствие със сезона. Шеф Джеджев и неговият тим осъзнават едно: морето е навсякъде около нас. Земята е само там, където то е решило да се оттегли. Поради тази причина се отнася с голям респект към ресурсите му. Най-непоредствената опасност за човечеството представлява именно изчерпването на важни суровини рибата. Тя е не само вкусна, но и извор на важни за функционирането на организма ни вечщества. Изчерпването на рибните ресурси или на чисти такива е бавно самоубийство. За да достави най-добрите продукти за Вашите празници, ресторант Вила Марциана Варна спазва някои онсовни принципи при работата си със суровините. Първо, тук за всеки празник се предлагат само пресни морски продукти, чийто начин на улов предполага уникален, индивидуален вкус. Те биват уловени в най-подходящия сезон, от места, които са типични за развъждането им. Във всеки един момент – от закупуването до използването на продукта, екипът на ресторант Вила Марциана мисли за здравето на потребителя. Според екипа на ресторант Вила Марциана не цената на рибата трябва да е ниска, а стандартът на потребителите да се повишава. Ниската цена е в повечето случаи следствие от ниско заплатена работна ръка и неекологични средства за улов. Цената, на която се предлага тук, допринася за запазването на достойнството на производителите и чистотата на околната среда.

Правилното отношение към океаните

70 % от повърхността на земята е покрита с вода. Влиянието на океаните за поддържането на климата е от основно значение и човечеството не може да си позволи да забрави това нито за миг от сега нататък, в случай, че иска да оцелее.
Над един билион хора по света се изхранват предимно с риба. Здравето на човешкия организъм бива поддържан от животинския протеин съдържащ се в тази суровина. Разбира се от векове човекът експлоатира ресурсите на морето. Степента на намесата през последните  десетилетия обаче нараства драматично благодарение на индустриализацията. В днешно време, наред със замърсяване по време на различни етапи от производствената верига. В допълнение рибарството за комерсиални количества допринася за изчерпването на биоразнообразието и за разрушаване на естесвената среда на развитие на ресурсите. Следвайки принципите на Slow Food, ресторант Вила Марциана допринася за промяна на тази негативна тенденция. 

Запитване 05102 3012 Още за предложенията на ресторант Вила Марциана