“Slow food” храна за размисъл и ресторант Вила Марциана

“Slow food” храна за размисъл

Има много различни начини за изпълнение на социална отговорност от страна на различните фирми. В областта на гастрономията някои са задължителни. Сред тях е поднасянето на храна, която да пази и дори да подобрява качеството на здравето на гостите. Екипът на ресторант Вила Марциана до Варна не забравя това нито за миг по време на работата си.
Храната е вече един от най-ценните ресурси на света, и поради тази причина употребата и трябва да се премисля много добре. Ако за обикновения човек това е препоръка, за гастрономите осъзнатото отношение към храната е основен принцип.

Срещи на „Slow food” специалисти

Основен резултат от повечето дискусии и срещи е вече създаденото общо усещане сред последователите на „Slow food”, че разнообразието е най-голямото богатство и най-разкошният начин за празник на сетивата.
На него е подчинена цялата дейност на движението.
Така например срещите на „Slow food” биват провеждани на различни места, за да могат хората по света да имат равен шанс да участват в дискутирането на важните въпроси.
Това е свързано и с изследването на местни традиции и опазването им. Оказа се, че например някои все още примитивни общества познават качества на природни продукти, непознати или забравени от модерния свят.
Техните методи за оцеляване един ден най-вероятно ще са от първостепенно значение за човечеството. Може би именно те са шансът му за това.

Проектите „Terra Madre” (от италиански: Майка земя)

По инициатива на „Slow food” по света бяха основани редица малки общности за устойчивото производство на хранителни продукти. В основата на някои от тях са именно такива малки общности, „имунизирани” срещу тенденциите, довели човечеството до модернизацията, но до опасността от упадък. Според екипа на Ресторант Вила Марциана до Варна всеки един човек трябва да допринася за разпространението на устойчивите практики за производство на чиста, запазваща традиционните качества на продуктите храна. Ресторантьорите и гастрономите имат основна мисионерска роля в това отношение.

Запитване Тел.: 05102 3012

Още новини за ресторантите във Варна