Блог „Ресторанти Варна“ представя основните характеристики на устойчивите продукти

В кухнята на ресторант Вила Марциана – Варна в основата на всяко ястие стоят продукти с доказан регионален произход и безспорни вкусови качества, произведени според ясно дефинирани правила. Затова обръщаме специално внимание на една категория продукти, наречени устойчиви.

Какво представляват устойчивите продукти?

Устойчиви продукти са тези продукти, които осигуряват екологични, социални и икономически ползи. Едновременно с това те защитават общественото здраве и околната среда през целия си жизнен цикъл – от входната суровина до крайния отпадък. Тези основни особености предопределят централната им позиция във философията на ресторант Вила Марциана – Варна.

Характеристики на устойчивите продукти в ресторантите на Варна

Според Frank-Martin Belz дефиницията за устойчиви продукти има шест основни характеристики. Първата от тях е удовлетвореността на потребителите. Всеки продукт или услуга, който не задоволява конкретни техни нужди, няма да просъществува дългосрочно на пазара. Екипът на Вила Марциана отбелязва, че устойчивите продукти се отличават с двоен фокус. В сравнение с чистите екопродукти, устойчивите такива носят както екологични, така и социални ползи. Екосъобразността съпътства тези продукти през целия им жизнен цикъл, т.е. от доставянето на входящата суровина до крайния отпадък липсва трайно увреждане на околната среда. Устойчивите продукти допринасят и за справянето със социо-екологични проблеми на глобално ниво и предоставят измерими подобрения в тази насока. Добрата новина е, че тези подобрения са постоянни и се очаква с развитието на знанието, технологиите, обществените нагласи устойчивото производство да се развива в още по-положителна насока и с още по-бързи темпове. За бизнеса, едно от важните предимства на устойчивите продукти е тяхната конкурентоспособност. Дори все още повечето ресторанти и магазини да предпочитат конвенционално произведените продукти, устойчивите такива могат да служат като бенчмарк в социален и екологичен аспект.

Международна политика за устойчиво развитие

От 1998 година насам, Програмата за околната среда на ООН е предприела редица мерки и планове за действие за устойчиво потребление и производство на национално ниво. ООН е отговорна и за администрирането на процеса от Маракеш, имащ за цел да ускори прехода към устойчиво развитие. Дирекцията по проблемите на околната среда към Организацията за икономическо коопериране и развитие също има принос в глобалното повлияване върху проблема.

Личната мисия на ресторант Вила Марциана – Варна

Екипът на Вила Марциана приема глобалните проблеми със замърсяването на околната среда, общественото здраве, изхранването на населението като лична своя отговорност. В ресторанта до Варна всички ястия се приготвят от продукти, произведени в региона, които са отгледани изцяло според принципите на екологичното производство. Това не само гарантира незаменимите им вкусови качества, но едновременно е подкрепа на местното животновъдство и земеделие, както и грижа за доброто здраве на клиентите.

Насладете се на вкусни специалитети, приготвени в кухнята на Вила Марциана от най-качествените регионални продукти!

Още от рубриката „Вила Марциана, ресторантите на Варна и Slow Food“

Към всички рубрики от блог „Ресторанти Варна“