Как устойчивото селско стопанство намира израз в ресторантите във Варна и по света?

Устойчивото развитие е една от основните цели на световната икономика. Но какво точно се разбира под устойчиво селско стопанство и намира ли тази благоприятна тенденция отражение в ресторантите на Варна, разказва екипът на гурме ресторант Вила Марциана.

Същност на устойчивото земеделие

Няма единна дефиниция на устойчивото селско стопанство, но в общи линии тази все по-популярна тенденция включва земеделски практики, които не вредят на околната среда, произвеждат висококачествени и здравословни храни, отчитат социалните последици и отношението към животните и  са приложими в дългосрочен план. Включването на т.нар. устойчиви продукти в менютата на ресторантите във Варна набира все по-голяма популярност. А какво точно включва устойчивото селско стопанство?

Положително въздействие върху околната среда

Преди всичко останало, устойчивото селско стопанство се стреми да работи в хармония с природата, доколкото е възможно, като призовава за избягване на синтетични торове и пестициди в полза на по-малко вредни, естествени алтернативи. Така не само се произвежда чиста продукция, която придава на ястията в ресторантите на Варна неповторим натурален вкус, но и се предпазват почвите и в цялост околната среда от вредни химикали и други влияния.

Качество на храната

За да не се загуби все пак важността на крайния продукт, застъпниците на устойчивото земеделие подчертават, че крайните хранителни продукти, напускащи фермата, трябва да бъдат с най-високо качество, както по отношение на вкуса, така и във връзка с хранителната стойност. Така „устойчивите фермери“ доставят до ресторантите на Варна продукти с идеално качество, които са несравними с тези на масовото производство.

Социални последици

Принципите на устойчивото селско стопанство първата са  фокусирани върху въздействието му върху социалната сфера. Това въздействие е свързано с осигуряване на работни места във фермите, положително отношение към работниците и дори предлагане на възможност за обучение и израстване на заинтересованите членове на персонала.

Според екипа на Вила Марциана социалният фактор е много важен, особено в страна като нашата, която има вековни традиции в селското стопанство. Възприемането на принципите на устойчивото земеделие от все повече хора би довело до намаляване на безработицата и до по-голяма достъпност на ресторантите във Варна до екологично чисти продукти.

Етично отношение към животните

Етичното отношение към животните се превръща във все по-чест обект на дебати. Много активисти за правата на животните ще се противопоставят на всяка животновъдна практика, претендираща за хуманност. Но предвид традициите на българина, месото няма как да изчезне от трапезата в дома на българина или от ресторантите на Варна и в страната.

Това, което се опитва да наложи устойчивото селско стопанство, е отказване от промишлено развъждане на животни и връщане към традиционните начини за отглеждане, при които животните са свободни да следват природата си, да се хранят и развиват в свободни пространства.

Дългосрочна приложимост

Всъщност това е въпросът, който определя развитието на устойчивото селско стопанство в бъдеще. Може ли тази система да продължи да съществува? Могат ли нейните практики да се повтарят многократно, без да се навреди на земята или хората? За тази цел, застъпниците на устойчивото селско стопанство често насърчава правилното заплащане на работниците, отчита печалбата за земеделците и се старае тези благоприятни принципи и практики да стигнат до все повече хора.

Ресторант Вила Марциана е един от ресторантите около Варна, които безрезервно подкрепят устойчивото селско стопанство. Продуктите използвани в кухнята на гурме ресторанта в село Падина са отгледани по екологични селски практики, гарантиращи позитивен ефект върху околната среда и завладяващ вкус на ястията. Насладете се на истинския вкус на съставките в най-отличаващия се сред ресторантите на Варна – Вила Марциана!

Запитване Тел.: 05102 3012

Още новини за ресторантите във Варна