Кампаниите “Slow Food” и ресторантите на Варна

В няколко различни статии екипът на ресторант Вила Марциана сподели с Вас информация за организацията „Slow Food”, нейните цели и идеали. Във всички тях стигнахме до извода, че нейните принципи се вписват съвсем естествено в традиционната философия на хранене на българина. С други думи родните ресторанти няма нужда да учат нещо ново, за да предлагат на клиентите си храна според принципите на “Slow Food”. Те по-скоро трябва да възстановят отчасти изгубената връзка с родната традиция за производство на чиста и здравословна храна.

На преден план в този случай е използването на родни суровини и то такива, които са произведени по възможно най-естествения начин. Благодарение на все още живата си връзка с природата и обичта към нея българинът веднага оценява добрия вкус.

Само по себе си предлагането на продукти, отговарящи на философията и принципите на Slow Food, е успешна „маркетингова стратегия“. За да стане това обаче възможно, е необходимо запазване на традиционните за даден регион суровини и продукти. Това е и основната цел на организацията „Slow Food“. Част от дейността й са и кампании за запазване на местните гастрономически традиции. Преди да помислим върху това,  запазването на кои точно любими продукти би било от основно значение за ресторантите на Варна, нека видим няколко добри примера от цял свят.

Кампании на “Slow Food”,  преразказани от екипа на ресторант Вила Марциана – Варна

През 2001 година в Бра, Италия се провежда събитие, посветено изцяло на произведените от сурово мляко сирена. Тогава е написан и манифест, подписан от повече от 20 000 човека. Друго изключително важно и интересно събитие се състои през 2004 година. В основата му са Клаудио Мартини, президент на регион Тоскана и изследователката и писателка с индийски произход Вандана Шива. По време на четвъртото издание на световния социален форум в Мумбай те представят манифест за бъдещето на храненето. Документът съдържа 23 страници и бива прегледан от комисия, в която участват и представители на организацията Slow Food. 

Какви кампании биха били важни за ресторантите на Варна

Знаете ли кои продукти са български? Имате ли представа как се отглеждат домати по такъв начин, че да не изгубят типичния за региона си характер, смесвайки се с други? В малките села около Варна все още има хора, които имат точна представа за това. Според екипа на ресторант Вила Марциана на първо място трябва да се запази познанието за родните продукти и за начина им на отглеждане. За това еднакво важни са както знанията на отличени родни учени, така и на обикновените хора от региона. Смятате ли, че организирането на подобен форум в регион Варна би било от значение? Каква трябва да е целевата му група, освен представители на ресторантите на Варна?

Запитване Тел. 05102 3012 Още за ресторантите на Варна и отзивите за тях